Är läget akut?

Ring alltid 112 i akuta lägen!

Polisen: 114 14

Kvinnofridslinjen:

020-50 50 50

Kontakta kvinnojouren Frida

Även om du själv inte är drabbad kan du kontakta oss som anhörig, vän, arbetskamrat eller medmänniska.

Vi som är aktiva inom Kvinnojouren FRIDA är i olika åldrar och har olika bakgrunder. Det som förenar oss är vår vilja att verka för ett samhälle som är tryggare och säkrare. När du kommer i kontakt med oss möter du en syster och medmänniska, inte en utbildad psykolog. Vi lyssnar på dig och hos oss kan du vara trygg och få hjälp!

Kontakta oss!
Tel: 0533 - 68 17 36
Kontor: 0730-96 86 14
Epost: frida@kvinnojourenfrida.se

Farliga signaler

Om din partner kränker dig framför dina vänner eller din familj, nedvärderar dig, hotar dig för att få som han vill, behandlar dig hårdhänt, knuffar eller slår dig, kontrollerar dig i allt du gör och /eller använder droger eller alkohol som en ursäkt för sitt beteende  – och du känner dig rädd, då kan du kontakta kvinnojouren för att få råd och stöd.

Förbered dig

Om du lever i ett farligt förhållande är det bra om du försöker att ha en plan för vad du ska göra i en akut situation. Kanske kan du snabbt fly till en granne, en vän eller direkt till polisen. Om du kan, packa en väska med ombyte, mediciner och viktiga dokument och förvara den på en säker plats, t.ex. hos en vän eller hos en granne. Du kan även ha väskan förberedd på jobbet.

I en akut situation av våld – lämna hemmet om du kan och ta med dig dina barn. Om du inte kan lämna hemmet, lås in dig någonstans om du kan, och ring till polisen 112

När du blivit utsatt för våld är det bra om du uppsöker läkare, de kan dokumentera dina skador. Om du inte vill/vågar/kan söka läkare kan du själv ta foto på dina skador. Det kan vara till hjälp i en framtida rättegång.

Försök att få professionell hjälp. I Säffle ringer du socialtjänsten 0533-68 16 77, efter kontorstid ringer du 070-692 31 39. I Åmål ringer du 0532-17115, efter kontorstid så ringer du polisen 114 14. Om du inte kan eller vågar ringa själv kan du be en kompis att ringa för dig. Man måste inte göra polisanmälan direkt.

Tänk på att det inte är ditt fel när någon gör dig illa! Ingen har rätt att skada eller kränka dig!

Tips:

  • Skriv ner händelser så detaljerat så möjligt i en dagbok
  • Göm dagboken och ta den med dig vart du går
  • Berätta för någon i din närhet var du utsätts för (en vän, en granne, en kollega, din läkare…)
  • Vid skador, uppsök läkare och låt dokumentera, eller dokumentera själv. Ta bilder!
  • Ring en kvinnojour eller annan stödenhet (t.ex Kvinnofridslinjen 020 – 50 50 50)
  • Ring polisen och gör en polisanmälan 114 14. Vid akuta fall ring 112