Välkommen!

Kvinnojouren Frida i Säffle och Åmål är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden, vi finns för att stötta våldsutsatta kvinnor och deras barn.

Vi erbjuder skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och barn. De erbjuds plats efter överenskommelse med socialtjänsten. 
Föreningens syfte är att skydda, stötta kvinnor och barn som utsätts för våld. 

På jouren finns ett antal volontärer som får verksamheten att fungera.

Terrafem (Tel: 020-521010) www.terrafem.org
Rikstäckande jourtelefon för kvinnor och flickor med utländsk härkomst, som utsatts för mäns hot eller våld. Har tolkar som idag representerar 43 språk. Har även en juristjour.

NCK - Nationellt Centrum för kvinnofrid www.nck.uu.se
Ett kunskaps- och resurscentrum vid uppsala universitet, som på regeringens uppdrag arbetar med att på nationell nivå höja kunskapen om mäns våld mot kvinnor, samt att utveckla metoder för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor. Ger ut publikationer, nyhetsbrev och information om kurser.

Du är inte ensam!

Det finns hjälp att få!

Vi kan hjälpa dig som blivit utsatt på olika sätt.

Vi kan stötta dig via telefonsamtal, du kan boka in ett besök hos oss eller vi kan också ta emot dig och dina barn tillfälligt i vårt boende om du behöver komma ifrån din situation snabbt.

Ring 0533-68 17 36